Performing Space I – Act of Time

(2017)

 

Een performance van Danielle van Vree

i.s.m. vormgever Aart Jilesen.

 

A performance by Danielle van Vree

in cooperation with Aart Jilesen

Act of Time is een performance over de ervaring van tijd. 28 toeschouwers nemen plaats in een ontworpen ruimte, waarin een tweestemmige monoloog klinkt. Twee performers leiden de toeschouwer langs objecten en herinneringen van verleden, heden en toekomst.

 

Een ruimtelijke en zintuigelijke ervaring over wachten, vergeten en opnieuw kunnen beginnen.

 

v     Ik luister

m   Ik kijk

v     Ik vergeet

m   Ik vergeet wie ik ben

v     wie ik was voor ik was vergeten

m   om opnieuw te kunnen beginnen

 

v    om opnieuw te kunnen beginnen

 

m   Ik dwaal rond

 

v     De klok bewaart niets

m   Tijd om te komen

v     te blijven

m   te wachten

v     te gaan

 

Performing Space I is de eerste van een reeks performances in een speciaal ontworpen ruimte, die door zijn ontwerp een interactie aangaat met zijn omgeving en het publiek.

 

Dit project is tot stand gekomen met een ontwikkelbudget van het Amsterdams Fonds voor de Kunst tijdens een periode van onderzoek naar de performance-elementen tijd, ruimte en aanwezigheid in samenwerking met beeldend kunstenaar Aart Jilesen, performer Jan Taks, schrijver Rob de Graaf, filosofe en schrijfster Joke Hermsen, filosoof Rob van Gerwen, professor dr. Maaike Bleeker (RMA) en professor David Steward; Tokyo University (gespecialiseerd in het werk van de architect Kazua Shinohara).

Act of Time is a performance about the experience of time. 28 spectators are seated in a designed space, in which a two-part monologue sounds. Two performers are leading the spectators along objects of memories from the past, the present and the future.

 

A spatial and sensory experience about waiting, forgetting en starting again.

 

V    I listen

M   I watch

V    I forget

M   I forget who I am

V     who I was before I had forgotten

M    to start again

 

V     to start again

 

M   I’m wandering around

 

M   the clock doesn’t save anything

V    time to arrive

M   to stay

V    to wait

M   to leave

 

Performing Space is the first of a series performances, performed in a special designed space, interacting with the environment and the public by its design.

 

This project is developed by the support of the Amsterdams Fonds van de Kunst, during a period of research on the performative elements; time, space and presents. In cooperation with: visual artist Aart Jilesen, performer Jan Taks, writer Rob de Graaf, philosopher and writer Joke Hermsen, philosopher Rob van Gerwen, professor dr. Maaike Bleeker (RMA) en professor David Steward; Tokyo University (specialized in the work of architect Kazua Shinohara).

 

 

Performing Space I – Act of Time

(2017)

 

Een performance van Danielle van Vree

i.s.m. vormgever Aart Jilesen.