Aan Weerszijden

(2017)

 

www.aanweerszijden.nl

 

Aan de oever van de Waal staat een mens die kijkt naar de overkant, een overkant die lonkt, die doet mijmeren en dromen. Aan de andere zijde kijkt iemand naar jou. Jullie hebben elkaars dorp als uitzicht. Twee onbekenden, twee verschillende mensen met misschien dezelfde herinneringen, gedachten en verlangens. Aan Weerszijden brengt deze mensen met elkaar in dialoog.

 

On the banks of the river De Waal is a man who looks at the other side. The other site beckons, makes people think and dream. On the other side, someone looks at you. You have each other’s village as a view. Two unknowns, two different people with perhaps the same memories, thoughts and desires. Aan weerszijden brings these people in dialogue with each other.

 

Aan Weerszijden gaat over de rivier de Waal en de verschillende perspectieven en ervaringen die mensen hebben van de overzijde. Herwijnen en Zuilichem zijn twee dorpen die, gescheiden door de Waal, zichtbaar tegenover elkaar liggen. Vroeger voer er een pontje en trouwden mannen van Herwijnen met vrouwen uit Zuilichem. Nu vormt de rivier een natuurlijke grens, een scheiding tussen beide oevers en daarmee een scheiding tussen de dorpen.

 

Op basis van interviews met drie generaties bewoners van beide oevers brengen we de dorpen middels verhalen, muziek en een live-videoverbinding, opnieuw in verbinding met elkaar. Welke herinneringen delen zij? Hoe kijken ze naar elkaar en naar zichzelf? En welke invloed heeft de rivier op hen?

 

Aan Weerszijden is about the river de Waal and the different perspectives and experiences people have from the other site. Herwijnen and Zuilichem are two villages that are visibly opposite each other, separated by de Waal. There used to be a ferry and men from Herwijnen married women from Zuilichem. Now the river forms a natural border, a separation between both banks and thus a separation between both villages.

 

Based on interviews with three generations of residents of both banks, we bring the villages back into contact with each other through stories, music and live-video connection. What memories do they share? How do they look at each other and at themselves? And what influence does the river have on them?

 

Aan Weerszijden speelde op:

donderdag 21 september 19.30 uur

vrijdag 22 september 19.30 uur

zaterdag 23 september 15.30 en 19.30 uur

 

Tijdens de voorbereidingen werken bewoners van Herwijnen en Zuilichem met professionele acteurs en technici aan een dialoog die beide oevers verbindt.

 

Idee en Concept :DnA-kunstprojecten

Tekst en Regie:Danielle van Vree

Vormgeving en Educatie :Aart Jilesen

Organisatie en Productie :P22

Compositie: Ben Lammerts van Bueren

Video- en geluidstechniek :MTS audiovisueel

 

Spel :Huug van Tienhoven, Roos Hoogland

spelers Zuilichem :Ryan de Block, Ellen Walter, Dies Grandia van der Maas, Lenie van Mourik, Adri Hooijkaas, Piet van Wesemael, Arie van der Ven, Mathijs Mombers, Jacques Mombers, Eszti Bambacht, Alie van den Steen

Drum en Streetband Zuilichem Ada Schreuders, Jielis Schreuders, Erwin Boomsma, Jolinda Verwoert, Henriëtte van Pouderoijen, Jayan vd Steenhoven, Trijstan Kanselaar, Carola Burghout, Machiel den Otter, Iona Kanselaar

spelers Herwijnen: Dittie van Zee – van Arendonk, Jaap de Kock, Henk van der Meijden, Dies van der Meijden, Arrissa Wigmans, Riet Donker, Govertine van Zandwijk, Joni van Zee

 

foto’s Nils Kenninck

Mannenkoor van de historische vereniging Den Ouden Dijk Herwijnen o.l.v. Wim de Joode: Jaap de Kock, Aart Blom, Hans van Arendonk, Atje van Arendonk, Jaap van Arkel, Atje Blom, Anne de Bruin, Govert van Zee F.Zn, Govert van Zee H.Zn, Gijs Bok, Ton Hanegraaf, Hans van Burk, Gerard de Bruin, Joop Kwakenaak, Appi Bok, Rien van Zomeren, Gerard Blom, Bart van Zandwijk, Jan van de Wijngaard

 

Met medewerking van: CBS Herwijnen, School met de bijbel Zuilichem, Vrouwen van Nu e.a.

 

Aan Weerszijden is een project van DnA kunstprojecten op bijzondere locaties en P22.

 

 

 

Aan Weerszijden (2017)

 

www.aanweerszijden.nl