ACT OF THE SEA (2019)

 

Act of the Sea is een film van 28’, vertoond in Den Helder en op festival Docfeed in 2019/20.

 

Act of the Sea is een film waarin je letterlijk door de ogen kijkt van een visser, een zwemmer, een drenkeling, een strandwacht en een nautische verkeersleider in Den Helder. Vijf perspectieven op de zee, vijf verhalen over het effect van de zee op hun lichaam en hun denken. Danielle van Vree ontwikkelde de film tijdens haar residentie in Het Pompgemaal in Den Helder (Mondriaan Fonds, Amsterdam). Ze interviewde de lokale bevolking en vroeg hen welke invloed de zee heeft op hun manier van denken en hun lichaam.

De beleving van tijd speelt een belangrijke rol in de film. Act of the Sea kenmerkt zich door een eenvoud van tijd en plaats die de kijkers ruimschoots de gelegenheid biedt om zelf na te denken over de vele gezichten van de zee.

 

Act of the Sea is a 28’ film, shown in Den Helder and at festival Docfeed in 2019/20.

 

Act of the Seais a film in which the sea is viewed through the eyes of a fisherman, a swimmer, a drowning person, a life guard and a nautical traffic controller in Den Helder. Five perspectives on thesea, five stories about the effect of it on people’s bodies and minds. Danielle van Vree developed the film during her residency at Het Pompgemaal in Den Helder (Mondriaan Fund, Amsterdam). She interviewed locals and asked them what influence the sea has on their way of thinking and their body.

The experience of time plays an important role in the film. Act of the Seais characterized by a simplicity of time and place that gives its viewers ample opportunity to themselves reflect on the many faces of the sea.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

'De performance is een reflectie op mijn werkperiode. De toeschouwer gaf ik met speciaal gemaakt zeewierbrood, de smaak van de zee, terwijl ze keek hoe ik op de vloer de zee schilderde met water, die langzaam opdroogden. Een tekst klonk via de speaker. In de performance verbond ik het Pompgemaal met de zee, de mensen en mijn eigen blik op de zee. Het schilderen van de golven bracht de toeschouwer in een meditatief ritme, dat later in de film hoorbaar werd.'

 

'The performance is a reflection on my working period. I gave the viewer the taste of the sea with specially made seaweed bread, while she was watching me paint the sea on the floor with water that slowly dried up. A text  was heard through the speaker. In the performance I connected the Pompgemaal with the sea, the people and my own view of the sea. The painting of the waves brought the viewer into a meditative rhythm, which became audible in the film. '

 

foto's: Anet van de Elzen en Dominique Panhuysen