Act of Time

(2018)

 

Een performance van Danielle van Vree

 

Performers:

Danielle van Vree en Luc van Esch

Duur: ± 40 min. voor 28 toeschouwers

 

A performance by Danielle van Vree

 

Performers:

Danielle van Vree and Luc van Esch

Duration: ± 40 min. for 28 spectators

 

Act of Time is een performance over de ervaring van tijd. 28 toeschouwers nemen plaats in een ontworpen ruimte, waarin een tweestemmige monoloog klinkt. Twee performers leiden de toeschouwer langs objecten en herinneringen van verleden, heden en toekomst.

 

Een ruimtelijke en zintuigelijke ervaring over wachten, vergeten en opnieuw kunnen beginnen.

 

v     Ik luister

m   Ik kijk

v     Ik vergeet

m   Ik vergeet wie ik ben

v     wie ik was voor ik was vergeten

m   om opnieuw te kunnen beginnen

 

v    om opnieuw te kunnen beginnen

 

m   Ik dwaal rond

 

v     De klok bewaart niets

m   Tijd om te komen

v     te blijven

m   te wachten

v     te gaan

 

 

foto’s: Nils Kenninck

Act of Time is a performance about the experience of time. 28 spectators are seated in a designed space, in which a two-part monologue sounds. Two performers are leading the spectators along objects of memories from the past, the present and the future.

 

A spatial and sensory experience about waiting, forgetting en starting again.

 

V    I listen

M   I watch

V    I forget

M   I forget who I am

V     who I was before I had forgotten

M    to start again

 

V     to start again

 

M   I’m wandering around

 

M   the clock doesn’t save anything

V    time to arrive

M   to stay

V    to wait

M   to leave

 

Act of Time

(2018)

 

Een performance van Danielle van Vree

 

Performers:

Danielle van Vree en Luc van Esch

Duur: ± 40 min. voor 28 toeschouwers

 

[for English click here]