Dialoog met een Beeld I

 

Siegerpark | Amsterdam

Dialoog met een Beeld is het begin van een serie performances waarin ik dialogen voer met beelden in de openbare ruimte. Met de locatiegerichte performances die ik maak wil ik plekken in Nederland opnieuw actualiseren en betekenis geven. Ik richt me in dit project op beelden in Amsterdam uit de wederopbouwperiode die van grote betekenis zijn geweest en in de vergetelheid zijn geraakt.

 

De beeldhouwwerken in het Siegerpark zijn van belangrijke beeldhouwers uit de periode van de wederopbouw. Ze zijn destijds aangekocht door toenmalig directeur van het Stedelijk Museum Willem Sandberg, in de periode 1945 tot 1963. Hij had oog voor experiment en zette het Stedelijk op de kaart als een internationaal museum voor moderne kunst. In 1998 zijn de beelden in het Siegerpark geplaatst. Weinig mensen weten van het bestaan van dit park, laat staan van de beeldhouwkunst die er te vinden is. Middels beweging en geluid en in interactie met de toeschouwer, trekt de performance langs de zes beelden.

 

In het kader van Nieuw-West Open

Het programma dat 60 jaar Westelijke tuinsteden viert,

in een reis van 60 weken door de publieke ruimte.

 

datum: 28, 29 & 31 augustus 2013

 

tijden: 14.00  15.30 en 17.00

 

De performance is gratis toegankelijk.

 

adres: Sloterweg 773, Amsterdam

Aanmelden via nieuwwestopen@nieuwwestexpress.nl

voor meer info: www.nieuwwestopen.nl

advies: Jeannette van Steen

vDialoog met een Beeld wordt Financieel ondersteund door:

 

[ terug  |  back ]