In between times

(2008)

 

 

Een film, bestaande uit één shot, waarin 10 mensen, s’ nachts, bewegingsloos in een speeltuin staan. De camera trekt in langzaam tempo door dit ‘tableau vivant’, loopt op de mensen af, bekijkt een hand die zich vasthoudt aan een reling, tast het gezicht af, zoekt de blik die in de verte staart, neemt afstand en vervolgt zijn weg door de speeltuin.  ‘In between times’ is een droomachtige, verstilde film, waarin de dood op poëtische wijze voelbaar is.

 

duur: 8:45 afgespeeld in loop

medium: video

 

 

A film, consisting of one single shot, in which 10 people are standing at a children’s playground,  night, motionless. The camera is moving slowly through this ‘tableau vivant’, approaching people, observing the hand holding the railing, scanning the face, searching for the look staring into the distance, taking distance and continues his way.   ‘In between times’ is a dreamlike, stilled film, in which you can feel death in a poetic way.

 

duration: 8:45 played in loop

medium: video