Moments that passed

(2011)

 

 

Een werk bestaande uit 3 video’s. De video’s tonen een repetitieve beweging gefilmd tegen een zwarte achtergrond; een vrouw draagt een kind, een vrouw rolt heen en weer in bed en een man staat op van een stoel en gaat weer zitten, zonder context waarin deze gesitueerd wordt.

 

De installatie bestaat uit twee wanden die haaks op elkaar staan. Op de wanden zijn twee ramen geschilderd, het ‘glas’ is zwart. Tussen de twee wanden hangt een gaasdoek, hierop wordt de video geprojecteerd. De video’s doemen op vanuit het zwart en verdwijnen weer. De toeschouwer begeeft zich in de ruimte en wordt onderdeel van de installatie omdat ze zichtbaar is door het gaasdoek. Door plaatselijke belichting in de ruimte doemt ook de toeschouwer op vanuit het donker.

 

 

A work consisting of 3 videos. The videos show a repetitive movement filmed against a black background without context in which this is situated; a woman bears a child, a woman rolls back and forth in bed and a man stands up and sit down again.

 

The installation consists of two walls that is perpendicular to each other. On the walls are two painted windows, the ' glass ' is black. Between the two walls is a gauze cloth, ton which the video has been projected. The videos doom from the black and disappear again. The spectator enters the space and becomes part of the installation because she is visible by the gauze cloth. By local spotlight in space the spectator also arises  from the dark.