Soi-même comme un autre

(2011)

 

performed in Outline Amsterdam

 

04|09|2011

 

photos: Nils Kenninck

 

In deze performance wordt gespeeld met het beeld dat reflecteert in de spiegel en de aan- en afwezigheid van de performers in dat beeld. De toeschouwers zitten naast elkaar tegenover de spiegelwand in de twee vleugels van de ruimte. De performer beweegt zich achter het publiek waardoor de toeschouwer de performance en zichzelf in de performance indirect via de spiegel ervaart. De performer beschrijft in een spel met de symmetrie van de gespiegelde ruimte en het spiegelbeeld mensen in het publiek waarbij werkelijkheid en fictie door elkaar gaan lopen.

 

In this performance is played with the image that reflects in the mirror and the absence of the performers in that picture. The spectators sit next to each other in front of the mirror wall in the two wings of the space. The performer moves behind the audience in a way the spectator experiences the performance itself and himself being part of the performance indirectly through the mirror. The performer describes people in the audience in a game with the symmetry of the mirrored space and the mirrored image where reality and fiction are intertwined.