Zweet

(2004)

 

Duur: 3:22 twee asynchrone loops

Medium: video

Omschrijving: dubbele videoprojectie op de muur (6x 2,2 m)

'Zweet' bestaat uit twee projecties. De ene projectie  toont de close-up van een man met bezweet gezicht, de andere van een vrouw, eveneens met bezweet gezicht. Ze kijken beide naar de camera. In de twee beelden is de aanwezigheid van de ander voelbaar en soms zichtbaar. De vrouw wrijft met haar wang tegen die van de man, drukt haar wang tegen zijn wang. Ze kijken niet naar elkaar, hun blik blijft gericht op de camera. In het werk ‘Zweet’ wordt de toeschouwer geplaatst in het spanningsveld tussen intimiteit en afstandelijkheid. Het werk veroorzaakt een betrokkenheid die ongemakkelijk kan zijn.

 

man: Willem Kuyvenhoven

vrouw: Bernadette jilesen

 

 

In ‘Zweet’ you see on one projection the close-up of a man, with sweat all over his face, on the other side you see the sweating face of a woman. They both look at the camera.  In both images you can feel and sometimes see the presence of the other person. The woman is rubbing her cheek against his cheek, presses her cheek against his. They don’t look at each other, they keep looking at the camera. In this work the spectator has been placed in the field of tension between intimacy and distance. it causes an involvement which can be uncomfortable.

 

Duration: 3:22 played in asynchronised loops

Medium: video

Description: double video projection on a wall (6x 2,2 m)

man: Willem Kuyvenhoven

woman: Bernadette jilesen